«Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και τα Πρότυπα σχολεία για το σχολ.έτος 2018-19»

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr)

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018_2019

Advertisements

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», Παρουσίαση από τους μαθητές


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αξιοποιώντας το κεφάλαιο περί «Τζαζ» στο Μάθημα της Μουσικής, και στα πλαίσια του Προγράμματος περί «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» έγινε παρουσίαση στη Γ΄ τάξη για τη Nina Simone και τους αγώνες της κατά του ρατσισμού και υπέρ της ελεύθερης έκφρασης.
Η Nina Simone είναι μια γυναίκα-σύμβολο επανάστασης, που ταύτισε τέχνη και ζωή στην έννοια του συνεχούς αγώνα!
Το θέμα προσεγγίστηκε παίρνοντας ερέθισμα από το χαρακτηριστικό τραγούδι της: «Four Women»… εστιάζοντας στην ανάγκη έκφρασης-κραυγής καρδιάς κάθε γυναίκας, προτροπή στις υπόλοιπες να τολμήσουν, να σπάσουν κάθε φόβο, να διεκδικήσουν όσα της ανήκουν, να χαμογελάσουν…

Την παρουσίαση έκαναν οι μαθήτριες των τμημάτων Γ1 και Γ2 :
Δούκα Αγγελική
Καλλιβωκά Χαρά
Καρκαβέλια Ελένη
Χαμαντί Νάιμα
Φωτογράφιση: Κατωπόδη Βασιλική

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΝΟΥΣΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΠΕ16

«Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση της διήμερης εκδρομής στο ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Στην Πάτρα κ΄ στο Γραφείο του Δ/ντή του 9ου Γυμνασίου Πάτρας σήμερα 27/2/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ κ΄ ώρα 11:00 μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Καρατζά Γεωργίου συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την διήμερη εκδρομή της Α΄, Β΄ Γυμνασίου στο ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ από 26/3/201/ -27/3/2018 , βάσει της υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α με θέμα «Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δ/μιας Εκπ/σης», αποτελούμενη από τους:

1. Καρατζά Γεώργιο Διευθυντή του 9ου Γυμνασίου Πάτρας

2. Λεβιθόπουλος Δημήτριος ΠΕ02 συνοδό εκπ/κο

3. Σκλήρη Μαρία ΠΕ04 συνοδό εκπ/κο

4 Σινούρη Βάλια εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων κ΄ Κηδεμόνων

5. Κανελλοπούλου Ασπασία εκπρόσωπο του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών

Η επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους, μονόγραψε τις προσφορές και τις κατέγραψε ως ακολούθως :

1. TSATSARIS TOURS

2. VAVOULIS TOURS

3. KATSOULIS TOURS

4. MATHEOS TOURS

5. TΣΟΥΛΟΣ Γ. &ΣΙΑ ΟΕ

Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. TSATSARIS TOURS 24.85€ /ΜΑΘΗΤΗ , 696€ ΣΥΝΟΛΟ

2. VAVOULIS 34,26€ /ΜΑΘΗΤΗ , 900€ ΣΥΝΟΛΟ

3. ΚΑΤSOULIS TOURS 28,00€ /ΜΑΘΗΤΗ , 784€ ΣΥΝΟΛΟ

4. ΜΑΤΗΕΟS TOURS 27,87€ /ΜΑΘΗΤΗ , 780€ ΣΥΝΟΛΟ

5. TΣΟΥΛΟΣ Γ. &ΣΙΑ 27,00€ /ΜΑΘΗΤΗ , 756€ ΣΥΝΟΛΟ

Το γραφείο ταξιδίων AnotherTour DPAPALAZARIDOU έστειλε με email προσφορά κλειστή που απαιτείτο κωδικός για να ανοίξει. Η προσφορά δεν ανοίχτηκε και δεν ελήφθη υπόψη διότι ρητά στην προκήρυξη αναφέρουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με email.

Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, η Επιτροπή ομόφωνα θεωρεί καταλληλότερη προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωσης της εκδρομής, που αναρτήθηκε απ’ το Σχολείο και που εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή, σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, αυτήν του ταξιδιωτικού Γραφείου TSATSARIS TOURS με 24.85€ ανά μαθητή και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 9ου  Γυμνασίου να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.

Για το λόγο αυτό, συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ΄ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΣΚΛΗΡΗ Μ.

ΣΙΝΟΥΡΗ ΒΑΛΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ.

«Τιμητικό Βραβείο στο 9ο Γυμνάσιο»

αλπετζου

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ απέσπασε το σχολείο μας για τη συμμετοχή στη δράση «ΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» που αφορούσε  συλλογή πλαστικών πωμάτων, προκειμένου μέσω της διάθεσής τους να βοηθηθούν τα ειδικά σχολεία της Αχαΐας.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στοχεύει στη συμμετοχή όλο και περισσότερων μαθητών στην κοινή προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον με κοινωνική ευαισθησία.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Αλπέντζου Κ.

Γράφτηκε στον τοπικό τύπο:

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/472479 

«Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση της τετραήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη»

 

Στην Πάτρα κ΄ στο Γραφείο του Δ/ντή του 9ου Γυμνασίου Πάτρας την 21/2/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ κ΄ ώρα 11:00 μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Καρατζά Γεωργίου συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή της Β΄, Γ΄ Γυμνασίου στην Θεσσαλονίκη από 15/3/201/ -18/3/2018 , βάσει της υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α με θέμα «Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δ/μιας Εκπ/σης», αποτελούμενη από τους:

1. Καρατζά Γεώργιο Διευθυντή του 9ου Γυμνασίου Πάτρας

2. Καδά Ελένη ΠΕ02 συνοδό εκπ/κο

3 Σκρεμμύδα Νικολίτσα ΠΕ34 συνοδό εκπ/κο

4 Σινούρη Βάλια εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων κ΄ Κηδεμόνων

5. Σαράντη Βασίλη εκπρόσωπο του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών

Η επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους, μονόγραψε τις προσφορές και τις κατέγραψε ως ακολούθως :

1. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ TOURS

2. VAVOULIS TOURS

3. KATSOULIS TOURS

4. GERASIMOPOULOS TRAVEL

5. CONNECTION TRAVEL

6. MATHEOS TOURS

7. HAPPY DAYS TRAVEL

Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ TOURS

GRAND HOTEL 187€

FILLIPION 125

2. VAVOULIS

GRAND HOTEL 194.97€

FILLIPION 129.82€

3. ΚΑΤSOULIS TOURS

GRAND HOTEL 197€

FILLIPION 131€

SANTA BEACH 151€

4. GERASIMOPOULOSTRAVEL

GRAND HOTEL 193€

SANTA BEACH 151€

5. CONNECTION TRAVEL

GRAND HOTEL 209€

SANTA BEACH 179€

FILLIPION 159€

ALEXANDROS169€ 3

ATHINA 163€

6. ΜΑΤΗΕΟS TOURS

GRAND HOTEL 193€

SANTA BEACH 145€

FILLIPION 127€

ALEXANDROS 92€ 3*

ROYAL 130 €

IMPERIAL 162€

PERINTHOS 103€ 3*

7. HAPPY DAYS TRAVEL

MINERVA 127€

Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, η Επιτροπή ομόφωνα θεωρεί καταλληλότερη προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωσης της εκδρομής, που αναρτήθηκε απ’ το Σχολείο και που εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή, σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, αυτήν του ταξιδιωτικού Γραφείου HAPPY DAYS TRAVEL για το ξενοδοχείο MINERVA PREMIER HOTEL 4* με 127€ ανά μαθητή και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 9ου  Γυμνασίου να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.

Για το λόγο αυτό, συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ΄ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΚΑΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΙΝΟΥΡΗ ΒΑΛΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών

 

pexels-photo-265076.jpeg

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδ

 

ών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων, κτλ. για ολόκληρη την Ευρώπη.

Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Συνέχεια

Αντιστοιχίες πιστοποιητικών με Επίπεδα Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Τα διπλώματα ξένων γλωσσών χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

το βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή

το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές

το προχωρημένο (C1-C2) επίπεδο που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές. Συνέχεια

Δρώμενο από τους μαθητές του σχολείου μας

Το δρώμενο αποτελεί μέρος εκδήλωσης για το «Ολοκαύτωμα» και παρουσιάστηκε στον πολυχώρο Επίκεντρο+ το Σάββατο 13 Γενάρη 2018.

Επιμελήθηκε, σκηνοθέτησε και επένδυσε μουσικά η καθηγήτρια Μουσικής:
κ. ΝΟΥΣΑ ΕΛΠΙΔΑ.